Strater ®
Produkt firmy Golden Software,Inc.
Witamy na stronie polskiego dystrybutora programu.

Program aktualnie jest nierozwijany i nieaktualizowany przez producenta, lecz nadal pozostaje w dystrybucji. W związku z brakiem aktualizacji programu, przed podjęciem decyzji zakupowej prosimy o przetestowanie programu na wersji testowej.


STRATER 5

Strater - oprogramowanie służące do projektowania profili otworów wiertniczych oraz tworzenia przekrojów geologicznych.
Prosty i nowoczesny interfejs programu sprawia, że obsługa programu nie stanowi problemu nawet dla początkującego przedstawiciela branży przemysłu naftowego i gazowego, geofizycznego, wiertniczego, inżynierii geotechnicznej, ochrony środowiska i wielu innych, w których program może znaleźć zastosowanie.

Strater oferuje niepodważalną elastyczność w projektowaniu odwiertów. Rozbudowany interfejs czyni projektowanie i obrazowanie danych łatwiejszym niż kiedykolwiek.

Program zawiera powszechnie stosowane raporty do graficznego przedstawienia danych za pomocą: przekroju, mapy, profilu gruntowego, wykresu liniowo-symbolicznego, przekroju poprzecznego, profilu litologicznego, wykresu słupkowego, strefowego, procentowego, sygnaturowego, diagramu graficznego (możliwość przedstawienia fotografii rdzenia, typów skał itd.), kompletnego tekstu i diagramu przedstawiającego budowę otworów wiertniczych. Każdy z wykresów może być modyfikowany i dostosowany do potrzeb użytkownika.

Program pozwala na graficzne obrazowanie:
 • miąższości warstw
 • uwag, notatek i innych danych tekstowych
 • litologii, charakterystyki litologicznej (możliwość przedstawiania danych w %)
 • potencjału samorzutnego, profilowania Gamma i Gamma-neutron, spoistości, pomiaru oporności, postępu wiercenia, zawartości i właściwości zawartego gazu oraz danych sonicznych
 • liczb i typów warstw geologicznych, przepuszczalności, RQD, wskaźników OVM, nadkładu procentowego
 • stężenia substancji skażających, wilgotności, struktury odwiertu
 • analizy danych, metamorfizmu lub mineralizacji litologicznej, wartości BTU i danych dotyczących zawartości popiołów
 • pozornego przedstawienia każdego typu przekroju geologicznego odwiertu lub danych głębokościowych

Projektowanie profili otworów wiertniczych

Strater oferuje niepodważalną elastyczność w projektowaniu odwiertów. Rozbudowany interfejs czyni projektowanie i obrazowanie danych łatwiejszym niż kiedykolwiek.
Strater zawiera 12 powszechnie stosowanych raportów do graficznego przedstawienia danych za pomocą: profilu glebowego, wykresu liniowo-symbolicznego, przekroju poprzecznego, profilu litologicznego, wykresu słupkowego, strefowego, procentowego, sygnaturowego, diagramu graficznego (możliwość przedstawienia fotografii rdzenia, typów skał itd.), kompletnego tekstu i diagramu przedstawiającego budowę otworów wiertniczych. Każdy z wykresów może być modyfikowany i dostosowany do potrzeb użytkownika.

Poniżej przedstawione są wybrane możliwości dostosowania funkcji programu do preferencji użytkownika:
 • przedstawienie odwiertów na podstawie głębokości i wysokości
 • przedstawienie głębokości i/lub parametrów siatki geograficznej
 • dodanie skali i tytułów
 • zbiór odmiennych stylów do odróżnienia różnych formacji geologicznych
 • użycie krzywych do tworzenia profili litologicznych, takich jak profil wietrzenia
 • tworzenie jedno- lub wielostronnych ciągłych profili
 • ponad 190 wzorów USGS do wypełniania profili