Nowości w Strater 5


Najnowsza wersja oprogramowania Strater pozwala w znacznym stopniu przyśpieszyć tworzenie przekrojów geologicznych. Dzięki dodaniu wielu nowych funkcji, tworzenie przekrojów stało się łatwiejsze, a same wizualizacje jeszcze bardziej atrakcyjne.

Niektóre ze zmian wprowadzonych w nowej wersji:

 • Wsparcie rastrowych krzywych profilowań geofizycznych

 • Nowa wersja programu pozwala na import zeskanowanych, archiwalnych profilowań geofizyki otworowej. Jeśli zaimportowane ścieżki nie są dopasowane głębokościowo, program Strater pozwala zrobić to w kilku prostych krokach. Dzięki temu do tworzenia przekrojów stratygraficznych wykorzystywać można zarówno cyfrowe jak i analogowe dane.
 • Odświeżenie interfejsu użytkownika

 • Dzięki wprowadzeniu menu wstążkowego wszystkie opcje dostępne w programie są łatwiejsze do znalezienia. Odświeżone zostało okno Property Manager, dodano także nowe okno Table Manager, które pozwala w prosty sposób zarządzać tworzonym projektem. Dzięki wprowadzeniu okna powitalnego, rozpoczęcie pracy z programem i dostęp do istniejących projektów został znacznie ułatwiony.
 • Dodawanie własnych stylów wypełnień

  Strater 5 daje jeszcze więcej możliwości modyfikowania tworzonych wizualizacji. Dzięki nowej opcji użytkownik może tworzyć i przechowywać własne style wypełnienia obiektów. Od teraz projektować można style wypełnienia zawierające dowolne kolory, szrafury, desenie oraz gradienty kolorów.

 • Usprawnienie wizualizacji profilowań liniowych i punktowych

  Zwiększona została funkcjonalność ścieżek profilowań geofizycznych. Od teraz można w prosty sposób dodawać nowe krzywe do istniejących już ścieżek. Pozostałe krzywe są automatycznie przesuwane lub opcjonalnie skalowane, tak aby były odpowiednio umiejscowione względem siebie. Kolor linii profilowania jest połączony z kolorem linii w nagłówku ścieżki, co znacznie ułatwia pracę i zwiększa czytelność tworzonych wizualizacji.

 • Dodawanie otworów do istniejących przekrojów

  Nowa opcja programu Strater 5 pozwala na dodawanie i usuwanie otworów znajdujących się w istniejącym przekroju geologicznym w czasie rzeczywistym. Jeśli użytkownik zapomniał dodać otwór lub nie jest pewien jakie otwory mają brać udział w wizualizacji, jednym kliknięciem może modyfikować ilość otworów.

 • Poziom wód gruntowych

  W nowej wersji istnieje możliwość dodania do tworzonej wizualizacji linii reprezentującej poziom wód gruntowych, uzyskany na podstawie badań otworowych. Na przekroju umieścić można również odpowiednie symbole, a wszystkie elementy są w pełni modyfikowalne. Pozwala to na jak najdokładniejsze przedstawienie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych rejonu badań.

 • Dostosowywanie nagłówków i stopek na różnych stronach projektu

  Od teraz nagłówki i stopki na każdej stronie projektu mogą mieć różną wielkość i zawierać różne informacje. W nagłówku pierwszej strony mogą znajdować się informacje takie jak nazwa otworu, jego lokalizacja lub nazwa firmy wiertniczej. Natomiast na pozostałych stronach nagłówki zawierać mogą tylko skale oraz mnemoniki wyświetlanych krzywych profilowania.

 • Zwiększone możliwości prezentacji przekrojów geologicznych

  Strater 5 oferuje wiele nowych opcji, dzięki którym tworzone wizualizacje będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Poprawiona została funkcja edycji znaczników na osi głębokości, co umożliwia dodanie do przekroju linii siatki, które znacznie ułatwiają interpretację.

 • Usprawnione funkcje legendy

  Nowa wersja programu pozwala na dostosowanie zawartości legendy tak, aby wyświetlane były tylko elementy, które są aktywne w danej wizualizacji, co zwiększa jej czytelność.

 • Ulepszony edytor tekstu i formatu data/czas

  Nowe okno edytora tekstu wprowadza dowolność w dodawaniu tekstu do wizualizacji. Dzięki niemu tekst może być przedstawiany w dowolnych czcionkach i formatach. Usprawniona została także funkcja wyboru formatu data/czas, a dzięki nowej opcji Format Builder możliwe jest dodawanie własnych formatów. Ponadto Strater 5 automatycznie rozpoznaje domyślny format danych data/czas używanych w kraju użytkownika.

 • Zakończenie krzywych profilowań geofizyki otworowej

  Dodana została możliwość umieszczenia na ścieżkach linii reprezentującej poziom zakończenia otworu.

 • Zapisywanie zmodyfikowanych przekrojów

  Strater 5 pozwala na dowolne modyfikowanie przekrojów stratygraficznych, wliczając w to zmiany miąższości, wzajemnego ułożenia warstw, czy dodawanie wyklinowań. Od teraz zaznaczenie jednego okienka umożliwia zapamiętanie stworzonego przekroju, zgodnie z interpretacją użytkownika.

 • Usprawnione tworzenie przekrojów z danych otworowych

  Dzięki nowym funkcjom, tworzenie przekrojów geologicznych na podstawie krzywych profilowań geofizyki otworowej jest prostsze niż kiedykolwiek. Strater 5 pozwala na wyświetlanie krzywych zgodnie z nachyleniem otworu, a także dodawanie horyzontów według korelujących się ze sobą fragmentów krzywych z różnych otworów.

 • Połączenie danych tekstowych z atrybutami otworu

  Nowa opcja daje możliwość powiązania pola tekstowego znajdującego się na tworzonej wizualizacji z atrybutami przypisanymi do danego otworu. Dzięki temu zmiana np. nazwy otworu automatycznie spowoduje zmianę zawartości połączonego pola tekstowego.

 • Nowe i ulepszone opcje importu i eksportu

  Formaty importu:
  • Google Earth KML/KMZ
  • Zipped Shapefiles (e.g. SHP in TAR.GZ)
  • GPX GPS files
  • XML, LIC, and DRA registration files for raster logs
  • 56-bpp Landsat-based GeoTIFF
  • TIFF: Support for YCbCr color format
  • ECW/SID: Import without reducing resolution
  • ECW/SID: Import subset with default "Region selected for import" set to image extents
  • PDF: Increased DPI
  • MID: Open files in worksheet
  • Workaround to assign missing datum to TIFs with Popular Visualisation Sphere as the ellipsoid
  • TIF: Support for #383 flag indicating fourth channel is not alpha
  • GSI: Support raster and gradient fills
  • DAT/TXT: Added Locale options (Language and Date order) to Data Import Options dialog
  Formaty eksportu:
  • Google Earth KML/KMZ
  • SVG Scalable Vector Graphic file
  • GeoJP2
  • JPEG2000 (JP2)
  • TIFF: Transparency support
  • PDF (Vector): Total transparency support
  • PDF (Vector): Compression option
  • PDF (Vector): Partial transparency support for image fill patterns
  • PDF (Raster): Page size option
  • GSI: Export symbol properties
  • GSI: Embed coordinate system
  • BLN: Add blanking flag option
  • DXF: Support rendered marker symbols
  • GSI: Support transparent curves/areas
  • Export cross section to Voxler: increased resolution
  • GSI: Improved alignment of multiple lines of text
  • EMF: reduction in output file size
  • SVG: reduction in output file size
  • Improved scaling of GDI+ stock patterns
 • Nowe układy współrzędnych geograficznych

  Strater 5 pozwala na szukanie układu współrzędnych geograficznych na podstawie jego nazwy lub kodu EPSG. Dodane zostały również nowe układy współrzędnych:


  • SIRGAS-ROU98 / UTM zone 22S (EPSG 5383)
  • Sri Lanka grid systems
  • SVY21 coordinate system
  • NWS-84 datum
  • Europe UTM zone 29N using European 1950 - Port./Spain datum
  • Mount Eden Circuit 2000 projection
  • Sweref99 coordinate system
  • Posgar94 coordinate system for Argentina
  • More Australian grid coordinate systems
  • GCS Idaho Transverse Mercator
  • RGF93 / CC (zones 42-50) French coordinate system
  • French coordinate systems with one standard parallel (Lambert I-IV, France I-IV, Lambert Corse, Lambert Sud France, Lambert Centre France, Lambert Nord France, Nord De Guerre)
  • Jamaica National Grid
  • WGS84 Web Mercator (900913) and WGS84 Web Mercator (EPSG 3857)

 • Inne zmiany

  • Zapisywanie widoczności tabeli w pliku SDG
  • Edytowanie wielu obiektów jednocześnie
  • Importowanie i zapisywanie formatowania w arkuszu
  • Obracanie etykiet nagłówków otworów
  • Wyświetlanie nazw otworów na górze lub na dole ścieżki