Nowości w Strater 3


1. Tworzenie przekrojów
Możliwość tworzenia w pełni konfigurowalnych, kolorowych przekrojów. Przekroje te mogą być tworzone z danych litologicznych lub interwałowych po połączeniu ze sobą otworów wiertniczych w jednym oknie mapy.

Tworzenie szczegółowych i dopasowanych przekrojów

2. Tworzenie mapy
Strater może tworzyć mapy danego obszaru na których pokazane są lokalizacje otworów wiertniczych oraz wyświetlane są pliki mapy bazowej. W programie można stworzyć mapę lokalizacji otworów, w której położenie każdego z otworów wiertniczych jest oznaczone symbolem. Symbole można opisać, zmieniać ich właściwości w poszczególnych odwiertach i dodawać mapy bazowe (tj. zbiór obrazów posiadających georeferencje, pliki DXF lub SHP). Połączenie otworów na mapie automatycznie tworzy przekrój. Można również wykonać mapę bazową bez lokalizacji otworów wiertniczych dodając pliki z wielu innych map bazowych.

Przedstawienie lokalizacji otworów wiertniczych i map bazowych w widoku mapy. Połączenie otworów automatycznie tworzy przekrój

3. Konwersja głębokości pomierzonej do rzeczywistej głębokości pionowej
Program zapewnia użytkownikowi elastyczność w wyświetlaniu danych względem głębokości pomierzonej lub rzeczywistej głębokości pionowej. Spośród pięciu metod obliczeniowych Strater konwertuje dane z głębokości pomierzonej do rzeczywistej głębokości pionowej. Profile głębokościowe mogą być ustawiane względem głębokość pomierzonej lub rzeczywistej głębokości pionowej. Pozwala to na stworzenie koło siebie dwóch profili głębokościowych: jeden obrazuje głębokość pomierzoną, drugi pokazuje rzeczywistą głębokość pionową.

Przedstawienie profili względem pomierzonej głębokości lub rzeczywistej głębokości pionowej

4. Profile upadu warstw (dipmeter)
Wykresy typu dipmeter przedstawiają dane przy użyciu symbolu przypominającego kształtem kijanki. Główka kijanki określa kąt upadu warstw (0-90 stopni) w odniesieniu do głębokości natomiast ogonek (wektor) jest skierowany w kierunku nachylenia warstw (0-360 stopni)

Przedstawienie upadu i kierunku upadu warstw

5. Profile funkcyjne
Nowa wersja programu Strater daje możliwość stworzenia profilu bazującego na wyrażeniu funkcyjnym. Wyrażenie to może być w postaci matematycznej lub może opierać się na danych lub zmiennych głębokości używanych w istniejących profilach w widoku okna. Na przykład, można obliczyć iloczyn dwóch krzywych i przedstawić wynik w postaci nowej krzywej. Wyniki wyrażenia funkcyjnego zostaną zapisane do nowej tabeli danych, a samą funkcję będzie można wykorzystać w przyszłości.

Wykonanie obliczeń przy użyciu danych z istniejących profili dzięki nowej funkcji

6. Ulepszenia w profilach głębokości
Większa elastyczność w prezentacji profili głebokości. Na przykład, można ustawić częstotliwość wyświetlania etykiet na 0, wówczas nie będą się one pokazywać lub ustawić znacznik etykiety początkowy i końcowy niezależnie od skali. Ta opcja dostępna jest również w profilach rpomierzonej głębokości i rzeczywistej głębokości pionowej (TVD).

Zaprojektowany profil głębokości z opisem wybranych znaczników

7. Usprawnienia w układzie edytora
Układ edytora został przeprojektowany tak, aby umożliwić w łatwy sposób uporządkowanie i edytowanie elementów projektu. Teraz można ustawiać kolejność wyświetlania elementów projektu poprzez przesuwanie ich względem siebie na liście lub przy użyciu metody sortowania.

Sortowanie wszystkich elementów na liście w menadżerze projektu przy użyciu funkcji sortowania

8. Ulepszenia w odnośniku tekstowym
Możliwość użycia nowych opcji przyrostków / przedrostków aby dodać opisy przed lub po odnośniku tekstowym. Można również użyć opcji "Bieżąca strona spośród dostępnych" aby przedstawić oznaczenie strony.

Powyżej po prawej stronie pokazane są dwa elementy odnośnika tekstowego

9. Obsługa międzynarodowych czcionek i znaków
W programie dostępne są międzynarodowe czcionki i znaki języków: chińskiego, arabskiego, rosyjskiego, azerbejdżańskiego, węgierskiego i hebrajskiego.

10. Instalacja na 64 bitowym systemie
Teraz można tworzyć prezentacje przy wykorzystaniu dużych zestawów danych i obrazów bez obawy o brak dostępności pamięci RAM

11. Nowe funkcje i usprawnienia w tabeli danych
Tabele danych zawierają dwie nowe funkcje. W pliku danych można konwertować dane z pomierzonej głębokości do rzeczywistej głębokości pionowej poprzez określenie źródła nachylenia lub azymutu i wybraniu jednej z metod obliczeniowych do konwersji. Można również utworzyć plik danych XYZ w profilu rzeczywistej głębokości pionowej dla wszystkich punktów w tabeli danych.

12. Nowe opcje eksportu
Do programu zostały dodane 3 nowe opcje eksportu:

  • Eksport wielu profili: eksport wszystkich profili korzystając z aktualnie wyświetlanego otworu wiertniczego. Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas eksportu wszystkich profili do jednego pliku PDF albo pliku graficznego,
  • Eksport wielu stron do formatu PDF: wszystkie strony danego wykresu mogą być eksportowane do jednego pliku PDF,
  • Eksport do pliku LAS: eksport wszystkich wybranych krzywych do pliku LAS.

13. Dodatkowe funkcje
  • Funkcja przeciągnij/upuść pozwala na płynne przemieszczanie się elementom projektu pomiędzy oknami
  • Kopiowanie jednego lub jednocześnie wszystkich obiektów i "wklejenie" ich do innego programu jak np: Microsoft PowerPoint lub Word
  • Użycie nowej funkcji pozycjonowanie/rozmiar na pasku narzędzi pozwala w szybki sposób zmieniać położenie oraz rozmiar danego obiektu
  • Zapisanie ustawień kolejności zakładek do pliku SGD
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładce widoku obiektu lub tabeli danych umożliwia usunięcie lub zamknięcie danej zakładki
  • Możliwość użycia funkcji File/Load data z dowolnego widoku projektu. W poprzedniej wersji polecenie to było dostępne tylko w oknie tabeli danych.