Nowości w Strater 4


Strater 4 wprowadza użytkowników tworzących profile otworowe oraz przekroje geologiczne w nowy wymiar pracy – szybszej i łatwiejszej niż było to do tej pory. Program udostępnia nowe ulepszenia umożliwiając tworzenie wysokiej jakości profili i wykresów w znacznie krótszym czasie. Nowe funkcje i zmiany:

1. Wyświetlanie nachylonych profili otworów w przekroju
W ustawieniach “Cross Section” pojawiła się opcja “Display Logs as Deviated” pozwalająca wyświetlać profile otworów w przekroju geologicznym w ułożeniu nachylonym, adekwatnym do wczytanych danych.


2. Wyświetlanie na mapie ścieżek nachylenia otworów wiertniczych
W większości branż odwierty pionowe są tylko legendą. Strater 4 umożliwia wyświetlenie na mapie rzeczywistego ukierunkowania otworu wiertniczego.


W tym celu wystarczy zaznaczyć tylko „Show Deviation Path” w zakładce „Devation Path” menagera własności mapy.


3. Wprowadzanie i zmiana układu współrzędnych do wczytanej mapy
Strater 4 pozwala w łatwy sposób łączyć dane z różnorodnych źródeł w celu stworzenia mapy prezentującej maksymalnie dużą ilość informacji. Nowa wersja programu posiada bibliotekę układów współrzędnych pozwalającą łączyć i mieszać dane z różnych układów współrzędnych. Ta nowa funkcjonalność znacznie skraca czas tworzenia mapy i wyświetlania danych na przekroju w pożądanych jednostkach.


4. Tworzenie przekrojów poprzecznych z profili liniowych
Wcześniejsze wersje programu umożliwiały tworzenie przekroju na bazie danych litologicznych.
Obecnie w wersji 4 pakietu Strater możliwe jest również stworzenie przekroju na podstawie danych z profili liniowych. Wystarczy zaimportować lub dodać na profilu liniowym (wyrysowanym na bazie danych geofizycznych) punktów (markerów) będących spągiem lub stropem kolejnej warstwy.


5. Ręczne tworzenie warstw przekroju poprzecznego
Użytkownicy, którzy nie są usatysfakcjonowani warstwami przekroju automatycznie stworzonymi przez program Strater mogą je usunąć i wprowadzić ręczne według własnego uznania. Do tego celu służy funkcja Draw|Reshape.


6. Eksport danych do programu Voxler
Strater 4 gwarantuje lepszą kompatybilność z programem Voxler. Dzięki opcji “Voxler” w pasku narzędziowym użytkownik ma możliwość exportu przekroju geologicznego bądź danych dotyczących studni do formatu czytanego przez program Voxler w celu ich trójwymiarowej wizualizacji w tymże programie (wizualizacji ich ułożenia jak i objętości).


Wizualizacja w programie Voxler danych trójwymiarowych eksportowanych z programu Strater przy użyciu dwóch nowych funkcji ”VolRenders oraz WellRenders.


7. Wyświetlanie stopki i nagłówka tylko na wybranych stronach
Strater 4 umożliwia dostosowywanie ustawień nagłówka i stopki wykresu profilowania wiertniczego według potrzeb i upodobań użytkownika: na każdej stronie, tylko na pierwszej i/lub ostatniej.


Profil otworowy z ustawionym wyświetlaniem nagłówka tylko na pierwszej stronie i stopki na stronie ostatniej.


8. Rysowanie linii niezgodności warstw
Strater 4 umożliwia (dzięki nowej funkcji (Draw | Unconformity ) zaznaczenie niezgodności pomiędzy różnymi warstwami litologicznymi zarówno w przekroju jak i w profilu.


Wykres zawierający wyrysowaną niezgodność pomiędzy warstwami w profilu(lewy rysunek) i przekroju (prawy rysunek)Użytkownik ma możliwość edycji amplitudy oraz długości fali a także koloru i grubości linii.

9. Pozioma podziałka liniowa do przekroju poprzecznego
Strater 4 umożliwia dodane poziomej podziałki (Draw|Scale Bar) wizualizującej odległości na przekroju geologicznym. Wcześniej opcja ta była dostępna tylko do profili.


Wizualizacja odległości na przekroju za pomocą poziomej podziałki liniowej


10. Łatwiejsze użycie szablonów
Strater 4 pozwala w szybszy sposób importować dane dzięki gotowym szablonom.


Po zaimportowaniu pliku z danymi do tabeli szablonu – nazwa pliku odznacza się innym kolorem.


11. Zmiana jednostek nagłówków studni na przekroju poprzecznym i na podziałce skali
Użytkownik ma pełną kontrolę nad jednostkami wyświetlanymi w nagłówkach studni oraz w podziałce skali na przekroju. Istnieje możliwość wyświetlania jednostek w metrach, kilometrach, stopach, milach etc.


Zmiana jednostek na przekroju: mapa jest wyświetlana w długości i szerokości geograficznej, odległość między studniami w metrach a podziałka skali w kilometrach.


12. Zmiana rozstawu pomiędzy obiektami
W pasku narzędziowym w zakładce Arrange | Space Objects pojawiła się opcja Sparing, dzięki której użytkownik może ustawić kilka obiektów jeden koło drugiego lub narzucić stały odstęp między wskazanymi obiektami.


Ułożenie obiektów z parametrem Spacing = 0


13. Ustawianie odstępów między obiektami
Strater 4 pozwala ustawić taką samą odległość pomiędzy poszczególnymi profilami.


Jednakowy odstęp pomiędzy obiektami


14. Zawijanie długiego tekstu do kilku linii
Strater 4 wprowadza funkcję Draw|Linker Test pozwalającą narzucać szerokość danego tekstu, dzięki czemu tekst dłuższy jest zawijany i wyświetlany w kilku liniach


Narzucona szerokość tekstu dzieli go na kilka linii


15. Możliwość powielania wyglądu profilu bądź przekroju
Nowa funkcja "Save Template of Current View... " umożliwia zapisanie szablony wyglądu aktualnego otworu. Bez zapisu dodatkowych danych i innych zbędnych informacji16. Określenie kąta nachylenia otworu na podstawie danych upadu lub pochylni
W wersji wcześniejszej kąt nachylenia otworu można było określić tylko za pomocą danych dotyczących pochylni. W Strater 4 użytkownik nie musi edytować swoich danych tylko wskazać dane dotyczące pochylni lub upadu.
17. Inne użyteczne rozszerzenia
 • Grupowanie obiektów i profili razem
 • Profile głębokościowe oraz podziałki mogą automatycznie aktualizować wartości minimum i maximum a użytkownik ma możliwość zmiany interwału między znacznikami osi
 • Podgląd rzeczywistych jednostek XY kursora na mapie
 • Otwieranie danych z różnych plików w jednej tabeli
 • Natychmiastowy import danych z różnych plików do jednej istniejącej tabeli
 • Możliwość stosowania funkcji matematycznych do danych w tabelach
 • Jednorazowa zmiana szerokości wszystkich obiektów wykresu
 • Dodatkowe importowane formaty:
  • JPEG2000
  • PDF oraz GeoPD
  • XLSM
  • SEG-P1
 • Dodatkowe formaty exportu:
  • PNG/GIF wraz JPG przeźroczystością
  • JPEG2000
  • Wszystkie dane formatu XLSX