Właściwości interfejsu użytkownika • Graficzny interfejs oparty o system Windows
 • Edycja wszystkich opcji obiektów z użyciem narzędzia Property Inspector
 • Ukrywanie obiektów z użyciem Object Manager
 • Tworzenie, usuwanie, odczyt i zapis wyglądu przekroju z użyciem Borehole Manager
 • Edytor schematów
 • Tworzenie nagłówków i stopek
 • Tworzenie wykresów przedstawiających kilka przekrojów
 • Tworzenie wielokrotnych tabel danych
 • Jeden projekt zawiera wszystkie dane i wyglądy przekrojów
 • Wydruk przekrojów wielokrotnych w jednym szablonie
 • Wydruk na wielu stronach lub w formacie ciągłym
 • Korzystanie ze zbioru szablonów projektów lub tworzenie własnego szablonu
 • Ustawianie kolejności, wyrównania i rozmiaru obiektów
 • Wypełnianie obiektów własnymi deseniami i bitmapami
 • Wypełnianie wzorcami USGS (United States Geological Survey)
 • Kopiowania, wycinania i wstawiania wszystkich elementów z użyciem schowka systemu Windows