Właściwości podglądu baz danych
 • Import danych z plików MDB, DBF, DB, LAS, XLS, SLK, W??, CSV, TXT, DAT, BNA, BLN, ODBC, OLE DB lub innych danych w formacie SQL
 • Wyświetlanie, wprowadzanie, edycja, sortowanie i drukowanie danych
 • Korzystanie z wielu arkuszy z jednego pliku Excela
 • Tworzenie informacji na temat głębokości, interwału, litologii, informacji o projekcie, elementów tekstowych oraz tabel budowy otworu wiertniczego
 • Usuwanie i dodawanie tabel
 • Dodawanie, usuwanie i edycja danych wewnątrz tabeli
 • Definiowanie nowych i usuwanie starych otworów wiertniczych w dowolnym momencie
 • Proste wprowadzanie nazw plików i ścieżek plików
 • Podgląd informacji o bazach danych
 • Odświeżanie nazw otworów wiertniczych
 • Ponowny odczyt ze wspólnych źródeł danych
 • Zapis tabeli danych jako plików tekstowych ASCII
 • Zmiana nazw tabel
 • Konwertowanie danych głębokości do danych interwałowych