Właściwości przekrojów (log features) • Obracanie sygnatur
 • Scalanie interwałów osobnych, identycznych bloków litologicznych lub strefowych
 • Tworzenie schematów wyświetlania w oparciu o zaimportowane dane i zapisanie ich celem późniejszego ponownego użycia
 • Wyświetlanie linii siatki głębokości
 • Wyświetlanie zmiennych linii siatki na profile z użyciem zmiennych
 • Ustawianie stylu linii obramowania oraz wypełnienia tła
 • Przełączanie orientacji profili pomiędzy lewa/prawa i dolna/górna
 • Pokazywanie tekstów słów kluczowych
 • Ustawianie typu słupka dla słupka profili jako standardowy lub biegunowy
 • Profile glebowe pokazują głębokość dodatnią i ujemną
 • Profile glebowe pokazują głębokość lub wysokość (wzniesienie)
 • Ustawianie właściwości dla głównych i pomocniczych znaczników
 • Złożone opisy tekstowe mogą posiadać strzałki, nawiasy lub separatory celem oddzielenia pól tekstowych